Používanie súborov cookies

Vyhlásenie o používaní súborov cookies

Toto Vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou Zásad. Znenie Zásad je dostupné na tomto odkaze. Pojmy, ktorých význam je vymedzený v Zásadách majú rovnaký význam aj v tomto Vyhlásení, ak toto Vyhlásenie neustanovuje inak.

​Toto Vyhlásenie vymedzuje okrem iného čo sú to súbory cookies, aké súbory cookies používame, prečo tieto súbory cookies používame a ako ich používanie môžete kontrolovať.

My a naši spolupracujúci partneri používame na Stránke súbory cookies. Ich používanie je pre Váš osobný počítač a mobilné zariadenie neškodné.

Tieto súbory umožňujú napríklad zabezpečenie riadnej a bezpečnej prevádzky webovej stránky alebo zachovávanie preferovaných nastavení zobrazovania webovej stránky.

Prehliadaním Stránky alebo uskutočňovaním akýchkoľvek úkonov s jej obsahom a/alebo funkcionalitami súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade s nastavením Vášho webového prehliadača.

V prípade otázok týkajúcich sa používania súborov cookies nás kontaktujte na adrese elektronickej pošty privacy@unitedresources.sk.

Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookies sú neškodné malé dátové súbory ukladané vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď navštívite webovú stránku, ktorá tieto súbory používa.

​Súbory cookies možno kategorizovať napríklad podľa (i) dĺžky času ich uchovávania v koncom zariadení (session cookies, persistent cookies) alebo (ii) domény, s ktorou sú asociované (first-party cookies, third-party cookies).

Session cookies sú súbory cookies ukladané v dočasnej pamäti a sú zmazávané zatvorením webového prehliadača.

Persistent cookies sú súbory cookies, ktoré exspirujú v určenom termíne alebo uplynutím určenej doby. Pred takto určenou exspiráciou je možné ich manuálne zmazať z pamäte koncového zariadenia.

First-party cookies sú súbory cookies, ktoré sú asociované s doménou webovej stránky, ktorú si prehliadate. V našom prípade ide o súbory cookies asociované s našom doménou www.dobrypracovnik.sk.

Third-party cookies sú súbory cookies, ktoré sú asociované s inou doménou webovej stránky, ako tou, ktorú si prehliadate.

Aké súbory cookies používame?

Nevyhnutné súbory cookies. Tieto súbory cookies umožňujú použitie základných funkcionalít, ktoré slúžia napríklad na zabezpečenie riadneho a bezpečného prístupu na webovú stránku. 

Preferenčné súbory cookies. Tieto súbory cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si údaje o tom, ako sa má zobrazovať.

Štatistické súbory cookies. Tieto súbory cookies umožňujú porozumieť tomu, ako je webová stránka používaná prostredníctvom získavania anonymizovaných štatistických údajov.

Naša Stránka nepoužíva remarketingové a/alebo retargetingové súbory cookies alebo obdobné technológie.

Prečo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame na (i) zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania Stránky vrátane všetkých jej funkcionalít, (ii) prispôsobenia sa Stránky preferenciám používateľa a (iii) optimalizácie Stránky.

Kto sú naši spolupracujúci partneri?

Pri prevádzkovaní Stránky spolupracujeme s nasledujúcimi spolupracujúcimi partnermi:

  • WebSupport s. r. o. sídliaca na adrese Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov.

  • tawk.to Inc. sídliaca na adrese 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119.

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu www.tawk.to/privacy-policy.

Zmena nastavenia používania súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné povoliť alebo zablokovať prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Postup pre takéto nastavenie závisí od Vami používaného webového prehliadača.

Inštrukcie na zmenu nastavenia používania súborov cookies môžete nájsť vo voľbe „Pomoc“ v tom-ktorom webovom prehliadači. V prípade, že používate rôzne zariadenia (počítač, smartfón, tablet) na prístup a prehliadanie webových stránok, odporúčame prispôsobiť nastavenie používania súborov cookies pre každý webový prehliadač osobitne podľa Vašich preferencií.

Nižšie uvádzame hypertextové odkazy obsahujúce informácie, návody na zmenu nastavenia používania súborov cookies pre najpoužívanejšie webové prehliadače:


Povolenie alebo zablokovanie používania súborov cookies vo webovom prehliadači je na Vašom vlastnom rozhodnutí. V prípade zablokovania ich používania však môže mať Stránka, niektoré jej časti a/alebo jej funkcionality obmedzenú funkčnosť a môže dôjsť k zníženiu používateľskému komfortu.